Tarptautiniai ekspertai kuria efektyvesnius pagalbos aukoms mechanizmus

2019 m. sausio 21-22 dienomis Lisabonoje vyko NPLC koordinuojamo ES JUSTICE programos projekto „Gerosios praktikos teikiant paramą nusikaltimų aukoms: nukreipimai, informavimas, individualūs vertinimai“ (VICToRIIA) partnerių susitikimas.

Susitikimo metu buvo aptartas projekto produktų (aukų nukreipimo pagalbos organizacijoms mechanizmų, interaktyvaus paramos nusikaltimų aukoms organizacijų žemėlapio, nusikaltimų aukų saugumo ir paramos poreikių individualių vertinimų klausimyno) kūrimo procesas, pristatytos ir įvertintos paramos nusikaltimų aukoms Lietuvoje, Italijoje, Portugalijoje ir Rumunijoje nacionalinės apžvalgos.