Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras dalyvauja daugelyje nusikaltimų prevencijai skirtų nacionalinių programų ir tyrimų projektų bei nuolat bendradarbiauja įgyvendinant įvairius tarptautinius projektus.  

NPLC taip pat vykdo itin svarbią Paramos aukoms iniciatyvą, kurios pagrindinė misija teikti pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo įvairių nusikaltimų.

PREVICT
Tai visą Europą įtraukianti kampanija, kuria siekiama plėtoti geriausią Europos aukų teisių propagavimo patirtį. Daugiau apie PreVict skaitykite čia.

VOCIARE

Nusikaltimų aukų teisių įgyvendinimo Europoje analizė

NarcoMAP

Žinių apie prekybą naujomis psichoaktyviomis medžiagomis Europoje pagerinimas

VICToRIIA

Gerosios praktikos teikiant paramą nusikaltimų aukoms: nukreipimai, informavimas, individualūs vertinimai

FIDUCIA

Naujos nusikaltimų rūšys Europoje ir pasitikėjimu grįsta politika (FIDUCIA)

Du spinduliai

„Dviejų spindulių“ modelio sukūrimas ir taikymas registruoto bei latentinio nusikalstamumo Lietuvoje tyrime

Policijos pareigūnų gebėjimų, užtikrinant efektyvų poveikį nepilnamečių delinkventiniam elgesiui, stiprinimas per atkuriamojo teisingumo modelių diegimą

Tikslinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos vykdymas Vėliučionių socializacijos centre

Nepilnamečių justicijos 2009–2013 metų programa

EURO-JUSTIS

Moksliniai pasitikėjimo teisingumu indikatoriai politikos vertinimui (EURO-JUSTIS)

Pilietinė savisaugos iniciatyva

Vaikų, iškrentančių iš bendrojo lavinimo sistemos, skaičiaus mažinimas, stiprinant prevencinių grupių veiklą ugdymo institucijose

Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2007−2009 metų įgyvendinimo priemonių planas

Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų duomenų bazės sukūrimas

Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 20052006 metų įgyvendinimo priemonių planas

Kompleksinė autotransporto priemonių vagysčių prevencijos ir kontrolės 2005–2007 metų programa

Nusikaltimų aukų socialinės ir teisinės apsaugos programa

Nepilnamečių justicijos 20042008 metų programa

„Atverkime duris“ (Building doors)

Penitencinės prevencijos programa

Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos 2002–2004 metų programa

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

Nusikalstamumo prevencijos iniciatyva „Voratinklis“

Nacionalinė programa prieš vaikų komercinį seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą

Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programa

Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999–2003 metų programa

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje informacinė sistema

Teisinio švietimo (Street Law) programa

Kompleksinės priemonės teisinės atsakomybės už nusikaltimus ūkininkavimo tvarkai ir finansams veiksmingumui didinti, organizuotų nusikaltimų ir korupcijos prevencijai stiprinti

Probacijos kriminalinės justicijos sistemoje programa

Prevencijos subjektų apmokymo programa