Paskelbti du nauji kvietimai teikti paraiškas

Europos Sąjungos institucijos visai neseniai paskelbė naujus kvietimus teikti paraiškas projektams, susijusiems su nusikalstamumo prevencija.

ES Vidaus saugumo fondo programa kviečia teikti paraiškas projektams, skirtiems visų formų radikalizacijos prevencijos projektams. Daugiau informacijos apie tai galite rasti šioje svetainėje.

ES Justice programa taip pat paskelbė kvietimą teikti paraiškas projektams, kurie stiprintų teisminį bendradarbiavimą terirorizmo prevencijos, ypač – radikalizacijos prevencijos kalėjimuose, srityse. Išsamensė informacijos norintiems teikti paraiškas pateikiama šioje svetainėje.