Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras buvo įsteigtas 1997 m. liepos 17 d. Centro steigimą inicijavo Jungtinių Tautų vystymo programos atstovybė Lietuvoje.

Centro steigėjai:

LR Vyriausybės patvirtinta Nacionalinė ACQUIS priėmimo programa(1998 m.) Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centrui pavedė nusikaltimų prevencijos tarybos funkcijas: teikti valstybės institucijoms išvadas dėl nusikalstamumo mažinimo priemonių, formuoti nusikalstamumo prevencijos politiką ir nagrinėti nusikalstamumo priežastis. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro vaidmuo Lietuvos baudžiamosios justicijos sistemoje buvo įtvirtintas svarbiausiuose teisinės reformos dokumentuose. LR Seimo patvirtinti  Teisinės sistemos reformos metmenys (1998 m.), LR Vyriausybės  patvirtinti Lietuvos policijos reformos metmenys (1997 m.) Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centrui patikėjo valstybės, nevyriausybines, mokslo institucijas bei privačias iniciatyvas, formuoti moksliškai pagrįstą nusikalstamumo prevencijos, jo priežasčių bei sąlygų šalinimo politiką, sukurti ir įgyvendinti veiksmingą nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje sistemą. LR Vyriausybė taip pat yra pripažinusi tarptautinį Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro vaidmenį LR Vyriausybės 1998 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1347 Centrui pavesta koordinuoti LR Vyriausybės bendradarbiavimą su Jungtinių Tautų nusikaltimų prevencijos ir baudžiamosios justicijos komisija Vienoje.