Naudinga informacija nukentėjus nuo nusikaltimo

Kvietimai teikti nusikaltimų prevencijos projektų įgyvendinimo paraiškas

Europos Komisijos kvietimai teikti paraiškas nusikaltimų prevencijos projektams (ENG)

Lietuvos kriminologų asociacija

ES Justice programa kviečia teikti paraiškas projektams, skirtiems įtariamųjų ir kaltinamųjų teisių apsaugai, taip pat nusikaltimų aukų teisių apsaugai. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m. gegužės 15 d.

ES Justice programa kviečia teikti paraiškas tarptautiniams teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose projektams. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m. balandžio 16 d.

ES Justice programa kviečia teikti paraiškas nacionaliniams ir tarptautiniams e-teisingumo projektams. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m. birželio 13 d.

ES Justice programa kviečia teikti paraiškas teismų gebėjimų stiprinimo civilinės teisės, baudžiamosios teisės ir žmogaus teisių apsaugos srityse. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m. birželio 27 d.

ES teisių, lygybės ir pilietybės programa kviečia teikti paraiškas projektams, kuriais būtų stiprinami gebėjimais vaiko teisių apsaugos ir į vaikų interesų apsaugą orientuoto teisingumo vykdymo srityse. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m. gegužės 14 d.

ES teisių, lygybės ir pilietybės programa kvieičia teikti paraiškas projektams, skirtiems didinti mobilių ES piliečių įtrauktį, taip pat ir spręsti iššūkius, su kuriais susiduria tokius ES piliečius priimantys Europos miestai. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m. balandžio 11 d.

ES teisių, lygybės ir pilietybės programa kvieičia teikti paraiškas projektams, skirtiems visų formų smurto prieš vaikus, jaunimą ir moteris prevencijai. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m. birželio 13 d.

ES teisių, lygybės ir pilietybės programa kvieičia teikti paraiškas projektams, skirtiems kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos, religijos, tikėjimo, rasės, etninės kilmės pagrindu. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m. birželio 20 d.

ES teisių, lygybės ir pilietybės programa kvieičia teikti paraiškas projektams, skirtiems rasizmo, ksenofobijos, homofobijos ir kitų netolerancijos formų prevencijai, taip pat - kovai su neapykantos kurstymu internete. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m. balandžio 24 d.

ES Erasmus+ programa kviečia teikti paraiškas strateginių partneryčsių projektams, skirtiems didinti jaunimo socialinę įtrauktį, mažiau galimybių turinčių jaunų asmenų įsidarbinimą, rasizmo ir kitų netolerancijos formų jaunimo tarpe prevenciją. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m. balandžio 30 d. ir 2019 m. spalio 1 d.

ES Erasmus+ programa kviečia teikti paraiškas Jaunimo dialogo projektams, skirtiems skatinanti aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą demokratniame gyvenime ir remti jaunimo diskusijas įvairiais klausimais, taip pat ir nusikaltimų prevencijos klausimais. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m. balandžio 30 d. ir 2019 m. spalio 1 d.

ES Erasmus+ programa kviečia teikti paraiškas sporto partnerysčių projektams, be kita ko skirtiems remti naujas smurto, rasizmo, diskriminacijos ir netolerancijos sporte prevencijos iniciatyvas, skatinti socialinę įtrauktį ir lygias galimybes sporte. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m. balandžio 4 d.