Šakių rajone dalintasi nusikaltimų prevencijos patirtimi

2019 m. kovo 8 d. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro direktorius Algimantas Čepas ir NPLC vykdomo EK JUSTICE programos projekto VICToRIIA psichologė Odeta Pušinaitytė lankėsi Šakių rajono policijos komisariate. Susitikimo su komisariato viršininku Aušriu Kvederevičiumi, Veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Aušra Mockevičiūte ir kitais komisariato darbuotojais metu buvo gilinamasi į pozityvią Šakių rajono patirtį kuriant smurto artimoje aplinkoje prevencijos tinklus, nusikaltimų aukoms teikiamą pagalbą, problemas, kurios turėtų būti sprendžiamos nacionaliniu mastu.