Programa „Pilietinė savisaugos iniciatyva”

Programa „Pilietinė savisaugos iniciatyva“ yra skirta visiems Lietuvos gyventojams, vietos savivaldos bei teisėsaugos institucijoms. Saugumo problema yra aktuali kiekvienam žmogui. Visi šalies gyventojai skatinami dalyvauti šioje programoje. Vien tik teisėsaugos institucijų darbo, užtikrinant šalies, o ypač gyventojų, saugumą, nepakaks. Labai svarbi yra pilietinė iniciatyva, noras dirbti išvien su teisėsaugos bei savivaldybių institucijomis, kaimynais, bendruomene. Tik dirbdami kartu, pasitikėdami, palaikydami ir skatindami vieni kitus mes galime susikurti saugią aplinką. Daugelyje užsienio valstybių tokios programos veikia jau dešimtmečius, turi gilias tradicijas, remiamos ir palaikomos vyriausybės, policijos, vietos savivaldos, verslo struktūrų. Ten jau įprasta matyti ir išgirsti apie vykdomas programas „Saugi kaimynystė“, „Saugi bendruomenė“, „Nusikaltimų stabdytojai“. Pasaulio miestuose, kuriuose veikia panašaus pobūdžio judėjimai ar organizacijos, vykdomos nusikalstamumo prevencijos programos, bendras nusikaltimų skaičius gana ženkliai sumažėjo. Visuomenė, susijungusi bendram tikslui, turinti moralinį ir finansinį  valstybės ir savivaldos institucijų, verslo struktūrų palaikymą, gali nuveikti išties daug. Programos „Pilietinė savisaugos iniciatyva“ prioritetai:
  • Saugios kaimynystės ir saugios aplinkos skatinimas;
  • Teisėsaugos, savivaldybės institucijų ir gyventojų bendradarbiavimas;
  • Supažindinimas su teigiama Lietuvos ir užsienio šalių patirtimi vykdant panašias programas.
Saugios kaimynystės ir saugios aplinkos schema Saugios kaimynystės lankstinukas Komunikacijos modelis tarp policijos, savivaldybės ir žmogaus Pasaulinė visuomeninių organizacijų patirtis nusikalstamumo prevencijoje Ar Jūsų namas yra saugus (testas)? 10 dalykų, kuriuos Jūs ir Jūsų kaimynai gali padaryti, kad išvengtumėt nusikaltimų ir smurto gyvenamojoje teritorijoje

Saugi kaimynystė Vilniaus mieste („Saugios kaimynystės“ metodinės rekomendacijos). – Vilnius: Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas, 2008, 39 p., ISBN 978-9986-767-40-4.