Pasvalyje aptartos gerosios nusikaltimų prevencijos organizavimo patirtys

2019 m. kovo 12 d. NPLC direktorius Algimantas Čepas ir NPLC vykdomo EK JUSTICE programos projekto VICToRIIA psichologė Odeta Pušinaitytė lankėsi Pasvalio rajono policijos komisariate. Susitikimo su Pasvalio policijos atstove, Kupiškio prevencijos centro vadove Gintare Meškiene metu buvo aptartos gerosios nusikaltimų prevencijos organizavimo patirtys Kupiškyje ir Pasvalyje, paramos nusikaltimų aukoms …

Panevėžyje diskutuota apie smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje

2019 m. kovo 12 d. NPLC direktorius Algimantas Čepas skaitė pranešimą "Smurto artimoje aplinkoje prevencija: keletas alternatyvų" Panevėžio apygardos prokuratūros organizuotoje diskusijoje-seminare "Smurto artimoje aplinkoje šiuolaikinės problemos ir jų sprendimo būdai". Pranešimu buvo pristatytas Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro ir Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros (Visagino, Marijampolės, Vilkaviškio prokuratūrų) inicijuotas EK JUSTICE programos …

Šakių rajone dalintasi nusikaltimų prevencijos patirtimi

2019 m. kovo 8 d. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro direktorius Algimantas Čepas ir NPLC vykdomo EK JUSTICE programos projekto VICToRIIA psichologė Odeta Pušinaitytė lankėsi Šakių rajono policijos komisariate. Susitikimo su komisariato viršininku Aušriu Kvederevičiumi, Veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Aušra Mockevičiūte ir kitais komisariato darbuotojais metu buvo gilinamasi į pozityvią Šakių …

Vėl svarstomas tarėjų teismuose klausimas

Valdžios institucijos ėmėsi gaivinti teisėjų instituto teismuose įvedimo klausimą, kuris jau ne kartą buvo aptarinėjamas ir anksčiau. NPLC direktorius Algimantas Čepas LRT žinių laidai „Panorama“ pateikė savo vertinimą šių dienų aktualijų kontekste. Plačiau žiūrėkite šiame LRT mediatekos įraše (reportažas eteryje 05.57-09.16 min).

Kalėjimų sistemos kaleidoskopas

„Mišką kerta – skiedros lekia“, – sakoma norint pabrėžti, kad rimti pokyčiai reikalauja skausmingų sprendimų. Apie kalėjimų sistemos reformą kol kas galima sakyti priešingai: skiedros lekia – miškas stovi. Skausmingi sprendimai mažai ką keičia įsisenėjusių problemų kamuojamoje srityje. Praėjusį trečiadienį Vyriausybė patvirtino Kalėjimų departamento direktoriaus Roberto Krikštaponio atsistatydinimą. Pats pareigūnas …

Paskelbti du nauji kvietimai teikti paraiškas

Europos Sąjungos institucijos visai neseniai paskelbė naujus kvietimus teikti paraiškas projektams, susijusiems su nusikalstamumo prevencija. ES Vidaus saugumo fondo programa kviečia teikti paraiškas projektams, skirtiems visų formų radikalizacijos prevencijos projektams. Daugiau informacijos apie tai galite rasti šioje svetainėje. ES Justice programa taip pat paskelbė kvietimą teikti paraiškas projektams, kurie stiprintų teisminį …

Tarptautiniai ekspertai kuria efektyvesnius pagalbos aukoms mechanizmus

2019 m. sausio 21-22 dienomis Lisabonoje vyko NPLC koordinuojamo ES JUSTICE programos projekto „Gerosios praktikos teikiant paramą nusikaltimų aukoms: nukreipimai, informavimas, individualūs vertinimai“ (VICToRIIA) partnerių susitikimas. Susitikimo metu buvo aptartas projekto produktų (aukų nukreipimo pagalbos organizacijoms mechanizmų, interaktyvaus paramos nusikaltimų aukoms organizacijų žemėlapio, nusikaltimų aukų saugumo ir paramos poreikių individualių …

Kodėl Lietuvoje toks aukštas nužudymų skaičius?

Lietuvoje užregistruojama daugiau nužudymų 100 000 gyventojų negu bet kurioje kitoje Europos Sąjungos šalyje. Nors pats nužudymų skaičius kasmet mažėja, vis dėlto šioje srityje mūsų valstybė vis dar gerokai lenkia kitas. Kokios yra to priežastys?  Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro direktorius dr. Algimantas Čepas ir Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto profesorius Aleksandras …