Tarptautiniai projektai

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

Projektas „VICToRIIA“

Projektas: „Gerosios praktikos teikiant paramą nusikaltimų aukoms: nukreipimai, informavimas, individualūs vertinimai“ (Best Practices in Victims’ Support: Referrals, Information, Individual Assessment) (VICToRIIA).

PROJEKTĄ VYKDANTYS PARTNERIAI:

 • Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras (NPLC);
 • Viešoji įstaiga Vilniaus pažangių studijų institutas (VILIAS);
 • Victim Support Europe AISBL (VSE);
 • Associacao Portuguesa de Apoio a Vitima (APAV);
 • Asociatia Centrul de Actiune Pentru Egalitate Si Drepturile Omului (ACTEDO);
 • Associazione Libra – Rette per lo Studio e lo Sviluppo delle Dinamiche di Mediazione (LIBRA);
 • Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (PD);
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracija (VMSA);
 • Lietuvos kriminalinės policijos biuras (LKPB).

Projekto trukmė: 24 mėnesiai, nuo 2017 m. rugsėjo iki 2019 m. rugpjūčio.

PAGRINDINIAI PROJEKTO TIKSLAI:

 • užtikrinti, kad visų rūšių nusikaltimų aukoms Lietuvoje, Rumunijoje, Italijoje ir Portugalijoje būtų teikiamos ir prieinamos specialiai pritaikytos ir jų poreikius atitinkančios paramos nusikaltimų aukoms paslaugos;
 • užtikrinti, kad projekto rezultatus būtų galima pasiekti ir perimti visoje Europoje.

PROJEKTO TYRIMO OBJEKTAI:

 • tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą visų rūšių nusikaltimų aukoms ir aukų nukreipimas į tinkamas institucijas bei organizacijas;
 • nusikaltimų aukų informavimas apie jų teises ir pareigas baudžiamajame procese, tinkamas informacijos pateikimas;
 • specialus nusikaltimų aukų poreikių įvertinimas, nustatant kiekvienos aukos individualias ypatybes bei konkrečios rūšies nusikaltimų aukoms būdingas savybes.

Projektą remia Europos Komisija pagal programą „Justice programme 2014-2020“ (JUST-AG-2016).