PAI

Nusikaltimų aukų socialinės ir teisinės apsaugos programa

Tikslai:
  • Gerinti nusikaltimų aukų teisinę ir socialinę apsaugą Lietuvoje;
  • Teikti savalaikę informaciją apie viktimizacijos procesus, jų išvengimo, neutralizavimo, taip pat neigiamų padarinių šalinimo galimybes;
  • Spręsti pagalbos nusikaltimų aukoms problemas;
  • Skatinti nusikaltimų aukas aktyviau dalyvauti sprendžiant konfliktus, kylančius dėl nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų, kitų teisės pažeidimų;
  • Kurti, diegti viktimologines prevencijos priemones.
Pagrindinės kryptys:
  • Nusikaltimų aukų teisinės ir socialinės situacijos Lietuvoje diagnostika. Viktimologiniai tyrimai, jų metodologija;
  • Nusikaltimų aukų teisinės apsaugos tobulinimas. Nusikaltimų aukų teisinės padėties (teisinio statuso įvertinimas) analizė pagal nacionalinius bei tarptautinius teisės aktus. Nusikaltimų aukų teisinės apsaugos ir teisinio reguliavimo spragos Lietuvos įstatymuose, siūlymai jos tobulinimui;
  • Nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio konflikto sprendimas: teisiniai ir psichologiniai aspektai. Nusikaltimo aukos (nukentėjusiojo) ir nusikaltėlio (kaltininko) susitaikymas. Aukos ir nusikaltėlio mediacija (tarpininkavimas);
  • Nevyriausybinių organizacijų (NVO), teikiančių pagalbą nusikaltimų aukoms, monitoringas, jų sistemos tobulinimas.
  • Viktimologinė statistika, jos analizė ir tobulinimas.

Galutinė projekto ataskaita.

Projekto rėmėjas ir partneris

netherlands

Nyderlandų Karalystės ambasada Lietuvos Respublikoje