Nusikaltimų prevencijos tyrimų projektai

NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS  TYRIMŲ PROJEKTAI

FIDUCIA – Naujos nusikaltimų rūšys Europoje ir pasitikėjimu grįsta politika. ES 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa. Projekto koordinatorius – Parmos universitetas. Daugiau informacijos apie projektą.

„Dviejų spindulių“ modelio sukūrimas ir taikymas registruoto bei latentinio nusikalstamumo Lietuvoje tyrime. Tyrimas atliktas pagal Nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“. Projekto koordinatorius – Mykolo Romerio universitetas. Daugiau informacijos apie projektą.

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje informacinė sistema (NPLIS)

Nusikaltimų aukų socialinės ir teisinės apsaugos programa

Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų duomenų bazės sukūrimas.

Pilietinė savisaugos iniciatyva