Projektas „Tikslinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos vykdymas Vėliučionių vaikų socializacijos centre”

Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta Įgyvendintų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektų vertinimo tarpinstitucinė komisija atliko 2009 metais įgyvendintų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektų ataskaitų vertinimą. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro įgyvendintas projektas „Tikslinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos vykdymas Vėliučionių vaikų socializacijos centre“ komisijos buvo atrinktas kaip geriausias iš 45 vertintų. Projekto tikslas – psichoaktyvių medžiagų vartojimo atsisakymas ir nusikalstamo elgesio nepasikartojimas tarp Veliučionių vaikų socializacijos centro ugdytinių. Tikslinės prevencijos užsiėmimų metu, keičiant rizikingo elgesio modelius ir netinkamas nuostatas į nusikalstamas veikas bei psichoaktyvių medžiagų vartojimą, tikėtasi,  kad vaikai sąmoningai įvertins neigiamas rizikingo elgesio pasekmes. Projekto metu sukurti ir atlikti užsiėmimai grupėse bendraamžiai-bendraamžiams principu. Šių užsiėmimų esmė – probleminių teisinių, socialinių, psichologinių situacijų nagrinėjimas grupėje. Linkę į delinkventinį elgesį vaikai paprastai vadovaujasi jų „sublkultūroje“ vyraujančiomis nuostatomis ir elgesio modeliais, kurie neretai prieštarauja prosocialiom bendruomenės normoms. Jų elgesio modeliai dažnai pateisina teisės pažeidimus ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, neatsižvelgiant į ilgalaikes tokio elgesio neigiamas pasekmes. Tačiau išaiškinti neigiamas pasekmes yra sunku. Todėl projekto metu buvo sukurta užsiėmimų medžiaga, kuri interaktyviai ir patraukliai leido probleminio elgesio vaikams nagrinėti įvairaus rizikingo elgesio pasekmes. Užsiėmimų medžiagą paruošė teisininkai, psichologai drauge su Vėliučionių socialiniais pedagogais. Užsiėmimai vyko Vėliučionių vaikų socializacijos centre.