Probacijos kriminalinės justicijos sistemoje programa

Vykdydamas šią programą, NPLC inicijavo mokslo tiriamojo darbo atlikimą ir mokslo kūrinio – projekto „Kalinių įdarbinimas už laisvės atėmimo įstaigų ribų (Merkinės eksperimento pagrindu)” sukūrimą. Projektą sukūrė Lietuvos kalinių draugijos autorių grupė, vadovaujama draugijos vadovo dr. Jono Stašinsko. Projekte yra išdėstyta kalinių įdarbinimo problemos esmė, dabartinė situacija ir perspektyvos, kalinių įdarbinimo sistemos tobulinimo pasiūlymai, pateiktas projekto darbų aprašymas bei projekto įvertinimas.