Projektas „Atverkime duris”

Šis projektas yra orientuotas į dabartinės jaunimo nusikalstamumo (konkrečiai, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos) ir geriausios šiuo metu taikomos prevencinės praktikos minėtu klausimu analizę. Kauno miestas pasirinktas dėl to, kad jame yra parengta nedaug projektų, susijusių su jaunimo nusikalstamumo prevencija.

Originalus projekto pavadinimas anglų kalba yra „Building doors”, o jo lietuviškas atitikmuo – „Atverkime duris”. Projekto pavadinimas „Atverkime duris“ pasirinktas neatsitiktinai. Egzistuoja poreikis panaikinti bendradarbiavimo kliūtis tarp įvairių organizacinių struktūrų, kad darbas jaunimo nusikalstamumo prevencijos srityje būtų efektyvesnis.

Projekto tikslai:
 1. Nustatyti ir pateikti projekto pasiūlymus, akcentuojant alternatyvius savitarpio bendradarbiavimo būdus, bet ne tolesnį struktūrų kūrimą dirbant su jaunimo nusikalstamu, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimu, prevencija. Todėl, visų pirma, reikia sukurti atitinkamą bendradarbiavimo erdvę tarp projekto partnerių ir užsienio ekspertų, kad būtų išaiškintos vietovės (Kauno) problemų ištakos, faktai, prieš pradedant taikyti „geriausius sprendimus“, galiojančius užsienio praktikoje;
 2. Informuoti visuomenę apie egzistuojančias spragas tarp esančių statistinių duomenų ir realios patirties;
 3. Prisijungti prie tarptautinės veiklos ir pasiruošti potencialioms ES ateities finansavimo galimybėms.
Pagrindinės projekto veiklos:
 1. Lyginamoji studija (remiantis skirtingais duomenų šaltiniais) apie dabartinę jaunimo nusikalstamumo prevencijos, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo situaciją visoje Lietuvoje ir Kaune;
 2. Aprašomoji studija apie esamas projekto partnerių „geriausias patirtis“;
 3. Egzistuojančių Kauno organizacijų/struktūrų ir jų tarpusavio santykių situacijos analizė, galimybių studija.

Taip pat bus sukurtas tiesioginis (online) bendravimo tinklas internetu tarp partnerių siekiant sudaryti dalyvavimo diskusijose ir dalinimosi patirtimi sąlygas. Tokiu būdu bus žengtas pirmas žingsnis svarstant Nyderlandų „geriausių patirčių“ įgyvendinimo ir integracijos į tarptautinę erdvę galimybes. Pagrindinės planuojamos diskusijų/dalinimosi patirtimi temos:

 1. Rezultatų spragos tarp esančios realybės ir statistinių duomenų;
 2. Problemos nustatymas ir „geriausios vietinės patirtys“;
 3. Tarptautinio bendradarbiavimo tinklo organizavimas – „geriausia Nyderlandų patirtis“;
 4. Projekto pasiūlymų, kurie bus taikomi Kaune, parengimas;
 5. Ateities perspektyva ir sklaida: pasirengimas pristatymui konferencijoje.

Projekto rezultatai, išvados, rekomendacijos bus pristatytos konferencijoje, kurią planuojama surengti vasario arba kovo mėnesį Kaune.

Projekto dalyviai ir tikslinės grupės

 

Tiesioginiai dalyviai: Kauno iniciatyvinė grupė, susidedanti iš fizinių asmenų ir organizacijų atstovų, kuriuos parinks NPLC; Nyderlandų ekspertas; iš organizacijos, įgyvendinančios tokias veiklas ir sukaupusios daug patirties, kiti partneriai.

Netiesioginiai dalyviai – politikos atstovai ir suinteresuotos šalys, turinčios duomenų apie dabartinę jaunimo nusikalstamumo situaciją Kaune/Lietuvoje; tarptautinės struktūros, dirbančios jaunimo nusikalstamumo prevencijos srityje.

Tikslinės projekto grupės – Kauno/Lietuvos jaunimas, linkęs arba įsitraukęs į nusikalstamas veiklas bei narkotikų vartojimą; organizacijos, dirbančios nepilnamečių nusikalstamumo mažinimo ir kontrolės srityje.

Projekto pasiekimai

Vaikų ir jaunimo klubo-dienos centro modelis

Lyginamoji studija apie dabartinę situaciją Kauno mieste

Aprašomosios studijos apie ­„geriausias patirtis“:

 

 

Projektą remia

netherlands

Nyderlandų Karalystės ambasada