Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras ir Policijos departamentas prie VRM vykdo projektą „Policijos pareigūnų gebėjimų, užtikrinant efektyvų poveikį nepilnamečių delinkventiniam elgesiui, stiprinimas per atkuriamojo teisingumo modelių diegimą“. Projekto metu nepilnamečių reikalų pareigūnai bus mokomi naujų konflikto sprendimo būdų dirbant su nepilnamečių delinkventiniu elgesiu. Mokymų metu pareigūnai sužinos kaip mediacijos (tarpininkavimo) pagalba galima dirbti su jaunimu padariusiu įvairius teisės pažeidimus ar nusikalstamas veikas. 

Nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio mediacija – tai tarpininkavimo procesas, kuris yra pagrįstas savanoriškumo bei konfidencialumo principais, kurio metu tarpininkas (mediatorius) padeda dviem arba daugiau šalių išnagrinėti probleminę situaciją, gauti atsakymus į kilusius klausimus, išspręsti konfliktą bei priimti konstruktyvų sprendimą. 

Užsienio šalių patirtis, sukaupta sprendžiant aukos ir nusikaltėlio konfliktą, rodo, kad įgyvendinant taikų dviejų ar daugiau asmenų konflikto sprendimą, labai efektyviai veikia mediacija. Atlikti viktimologiniai tyrimai rodo, kad mediacija veiksminga įvairiose valstybėse, turinčiose skirtingas teisines sistemas, kultūras, papročius, socialinių paslaugų sistemas ir t. t. Šiuolaikinis nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio mediacijos paplitimas susijęs su tuo, kad XX amžiaus 8-ajame dešimtmetyje daugelyje Europos šalių buvo pareikštas nepasitenkinimas tuo, kad nusikaltimo aukos yra „nušalinamos“ nuo baudžiamojo proceso, kuris sutelktas į nusikaltusius asmenis. Baudžiamajam procesui keltas pagrindinis uždavinys – patraukti asmenį atsakomybėn, įrodyti jo kaltę bei paskirti kriminalinę bausmę. Nusikaltusiojo ir aukos mediacija tai alternatyvi priemonė tradiciniam baudžiamajam procesui ir priskiriama atkuriamojo teisingumo modeliams.

Mediacija kaip vienas iš atkuriamojo teisingumo modelių, pripažįsta, kad konflikto šalims reikia suteikti galimybę pačioms pripažinti, suvokti, kas buvo padaryta, taikiai spręsti konfliktą, leidžiant nusikaltusiam asmeniui pasitaisyti savo ir visos bendrijos akivaizdoje. Taigi atkuriamojo teisingumo, baudžiamojoje teisėje, svarbiausiais tikslas – atstatyti pažeistus santykius, kai nusikaltėlis pats atlygina nukentėjusiajam padarytą žalą, atsiprašo, susitaiko.

Pačia bendriausia prasme terminas mediacija reiškia konflikto sprendimo procesą, į kurį įtraukiama nešališka trečioji šalis, kuri skatina ir padeda šalims priimti savanorišką sprendimą. Atlikti tyrimai rodo, kad meditacija yra naudinga ne tik pačiam nusikaltėliui ar aukai, bet naudos gauna ir visuomenė bei pati teisingumo sistema.