Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras dalyvauja daugelyje nusikaltimų prevencijai skirtų nacionalinių programų ir tyrimų projektų bei nuolat bendradarbiauja įgyvendinant įvairius tarptautinius projektus.

NPLC taip pat vykdo itin svarbią Paramos aukoms iniciatyvą, kurios pagrindinė misija - teikti pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo įvairių nusikaltimų.

Policijos pareigūnų gebėjimų, užtikrinant efektyvų poveikį nepilnamečių delinkventiniam elgesiui, stiprinimas per atkuriamojo teisingumo modelių diegimą

Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų duomenų bazės sukūrimas