VEIKLA

 

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras dalyvauja daugelyje nusikaltimų prevencijai skirtų nacionalinių programų ir tyrimų projektų bei nuolat bendradarbiauja įgyvendinant įvairius tarptautinius projektus.  

NPLC taip pat vykdo itin svarbią Paramos aukoms iniciatyvą, kurios pagrindinė misija – teikti pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo įvairių nusikaltimų.   

 

                                     

               VOCIARE                                          NarcoMAP                                          VICToRIIA

                                               

       Paramos aukoms iniciatyva                                       FIDUCIA – Naujos nusikaltimų rūšys            Europoje ir pasitikėjimu grįsta politika (FIDUCIA)

„Dviejų spindulių“ modelio sukūrimas ir taikymas registruoto bei latentinio nusikalstamumo Lietuvoje tyrime

  Policijos pareigūnų gebėjimų, užtikrinant efektyvų poveikį     nepilnamečių delinkventiniam elgesiui, stiprinimas per atkuriamojo teisingumo modelių diegimą

   Tikslinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos vykdymas Vėliučionių socializacijos centre

                  Nepilnamečių justicijos 2009–2013 metų programa

   EURO-JUSTIS – Moksliniai pasitikėjimo teisingumu indikatoriai politikos vertinimui (EURO-JUSTIS)

        Pilietinė savisaugos iniciatyva

      Vaikų, iškrentančių iš bendrojo lavinimo sistemos, skaičiaus mažinimas, stiprinant prevencinių grupių veiklą ugdymo institucijose

          Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2007−2009 metų įgyvendinimo priemonių planas

   Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų duomenų bazės sukūrimas

         Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2005-2006 metų įgyvendinimo priemonių planas

         Kompleksinė autotransporto priemonių vagysčių prevencijos ir kontrolės 2005–2007 metų programa 

   Nusikaltimų aukų socialinės ir teisinės apsaugos programa

           Nepilnamečių justicijos 2004-2008 metų programa

   „Atverkime duris“ (Building doors)

    Penitencinės prevencijos programa

          Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos 2002–2004 metų programa

         Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

         Nusikalstamumo prevencijos iniciatyva „Voratinklis“

        Nacionalinė programa prieš vaikų komercinį seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą

       Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programa

       Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999–2003 metų programa

   Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje informacinė sistema

      Teisinio švietimo (Street Law) programa

         Kompleksinės priemonės teisinės atsakomybės už nusikaltimus ūkininkavimo tvarkai ir finansams veiksmingumui didinti, organizuotų nusikaltimų ir korupcijos prevencijai stiprinti

   Probacijos kriminalinės justicijos sistemoje programa

   Prevencijos subjektų apmokymo programa